Driven by data

THE IRECKON GUARANTEE

So confident are we in our unique methodology that we guarantee to deliver high quality solutions, on time and on budget. If we don’t meet that promise, then the customer does not pay any extra.

DE IRECKON GARANTIE

Wij zijn zo overtuigd van onze unieke aanpak, dat we garanderen altijd kwalitatief hoogwaardige oplossingen te leveren, op tijd en binnen budget. Wanneer wij deze belofte niet waarmaken, betaalt de klant niets extra.

Our philosophy is simple but powerful

We use our expertise to create powerful software solutions that solve business needs, on time and on budget. Rather than just responding to the brief, we look at the underlying business challenge is and then make our recommendations. In other words, we solve business problems, not just provide technology solutions.

Most organisation usually have lots of valuable data that could be working harder to improve efficiency, increase profit and satisfy customers. What we do is harness that data and use it to create tangible value for our customers.

Examples include: increasing profit and reducing wasted costs by millions of dollars, improving sales conversion by up to 70 per cent, plus helping our customers to engage better with their own customers.

We achieve all this through our unique methodology: the right people, with the right approach, combined with our application of three core development approaches: Agile, Scrum and SOLID.
Contact Ireckon to find out how we can help your organisation perform better and be ahead of your game.

Onze filosofie is simpel, maar krachtig.

Met onze kennis ontwikkelen wij krachtige softwareoplossingen die inspelen op de behoeften van organisaties. Dit alles op tijd en binnen budget. Ireckon voert niet alleen eenvoudigweg uit wat er door de klant wordt gevraagd, maar kijkt ook naar de onderliggende uitdagingen van de organisatie en adviseren hierin. Kortom: wij lossen business-uitdagingen op, in plaats van alleen technologieoplossingen te leveren.

De meeste organisaties beschikken over waardevolle data, waar meer mee gedaan kan worden om efficiëntie, winstmarge en klanttevredenheid te verhogen. Wij maken de data inzichtelijk en gebruiken deze om waarde voor onze klanten te creëren. Enkele voorbeelden: de winst verhogen en miljoenen euro’s besparen, salesconversie verhogen met 70 procent en onze klanten helpen om hun eigen klanten meer te betrekken.

Neem contact op met Ireckon en ontdek hoe wij uw organisatie helpen beter te presteren en een voorsprong te behouden.

Dit lukt dankzij onze unieke aanpak: de juiste mensen en de juiste aanpak, gecombineerd met de drie methodieken waarop wij ontwikkeling aanpakken: Agile, Scrum en SOLID.